EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Sylvia Hof en ben getrouwd met Bert. Wij wonen samen met twee katten.

De naam Aviso is samengesteld uit de letters van mijn naam en de betekenis ervan sprak mij zeer aan.  Het betekent  “vaartuig om berichten over te brengen”, dat vind ik toepasselijk voor wat ik doe in mijn werk met mensen.

Al ruim 35 jaar werk ik met gezinnen en ook de diverse vragen die daaruit voortkomen, dat kan zijn op het gebied van opvoeden, maar ook het omgaan met schulden of omgang tussen ouders. Ik heb HBO MWD gevolgd en daarna 1 jaar psychologie gestudeerd en mijn kennis door diverse trainingen aangevuld.  Meerdere op het gebied van echtscheiding, maar ook op contextueel werken. Kijken naar het systeem, alles hangt met elkaar samen en komt voort uit hoe jij volwassen bent geworden.

Helaas komen echtscheidingen regelmatig voor, waarbij het voor ouders een moeilijk proces is om van partnerschap terug naar ouderschap te gaan, daar komt ook rouw bij voor.  Daar kan ik mensen bij ondersteunen om als  “vaartuig” de nieuwe dialoog aan te gaan met elkaar. Hoe verwerk je dat je relatie niet werd wat er van verwacht werd, en kun je elkaar wel in elkaars waarde laten als ouders. Kinderen hebben beide ouders nodig en willen niet hoeven kiezen of zich ongemakkelijk voelen bij een ouder als ze meekrijgen dat de andere ouder negatief wordt neergezet.

Ik ga uit van de eigen kracht van een ieder en  door aan te sluiten probeer ik om dat stuk waar meer voor nodig is in beeld te brengen en een oplossing voor te vinden die bij u/ jullie past.

Met actuele kennis over verlies en rouw kan ik u/jou daarbij ondersteunen en coachen. Ik werk met verschillende vormen van therapie, die ik afstem op de situatie. Daarnaast heb ik ook de Train de Trainer  voor Rouw en verlies bij Kinderen gevolgd en kan ik andere professionals hierin een training geven. 

Bij aanmelding vraag ik u/jou een intakeformulier in te vullen. En bij het eerste gesprek maken we kennis met elkaar en stemmen we af wat voor traject wenselijk is en kunnen we een plan van aanpak maken.